Jul 11, 2021

Thần số học: Sự rung động của vũ trụ về những con số

💡Được chuyển ngữ từ "Numerology: The Cosmic Vibrations of Numbers" trên keen.com

Nguồn: từ bài viết

Những con số có ý nghĩa đặc biệt đối với nhiều người. Một số tin rằng họ có một con số may mắn, trong khi những người khác nhận thấy rằng các sự kiện quan trọng trong cuộc sống có xu hướng xảy ra theo cặp, ba hoặc các nhóm khác. Một số người thậm chí còn cảm thấy một mối quan hệ đơn giản, không thể giải thích được với một số cụ thể. Những người này có thể đã khai thác một cách tự nhiên vào một thứ gì đó có nguồn gốc kéo dài qua nhiều thiên niên kỷ từ thời Ai Cập cổ đại và Babylon - Thần số học, hoặc nghiên cứu về các con số và dao động vũ trụ của chúng.

Trong Numerology, mỗi con số, từ một đến chín, được cho là có ý nghĩa tượng trưng riêng. Khi được áp dụng cho một người, một con số - được gọi là Số đường đời - tiết lộ tính cách, thách thức và tiềm năng của người đó. Số Đường đời được tính bằng cách cộng tám chữ số riêng biệt của ngày sinh của một người (ngày và tháng có hai chữ số và năm có bốn chữ số).

Khi tính toán Số đường đời, chúng tôi giảm hầu hết các ngày sinh cộng các số có hai chữ số xuống còn một chữ số, nằm trong khoảng từ một đến chín, như trong ví dụ trên. Tuy nhiên, có ba trường hợp ngoại lệ: 11, 22 và 33, ba Con số Thạc sĩ về Số học. Những người có ngày sinh cộng lại với một trong những con số này có đường đời rất đặc biệt. Các Con số 'Vận mệnh Vua' được cho là biểu thị cả những thách thức bổ sung và những sức mạnh bổ sung, và những người có những con số này như là Con số Đường đời của họ có khả năng đối mặt với những nghịch cảnh đáng kể, nhưng cũng đạt được những thành tựu to lớn trong cuộc đời của họ.

👈🏻 Trang Chủ