Jul 11, 2021

RESET: Không bao giờ là quá muộn để lên kế hoạch cho một năm của bạn

💡Được chuyển ngữ từ "RESET: It’s Never Too Late to Plan Your Year" trên the1thing.com

Cảm giác như tháng 1 chỉ vừa xảy ra hôm qua, nhưng hiện tại đã là tháng 6 đang tại phía chân trời. Nếu bạn thấy mình nhìn vào giữa năm tự hỏi tất cả thời gian đó đã đi đâu, thì bạn không hề cô đơn. Trên thực tế, việc cảm thấy như thời gian đã trôi qua trong những thời điểm tốt nhất là điều hoàn toàn bình thường, và trong thời gian tốt nhất, không phải là thời điểm tốt nhất, thật dễ dàng để nhận thức của chúng ta về thời gian được tận dụng nhiều hơn nữa.

Rất may, giữa năm không cần xem với sự lắng nghe. Cho dù bạn đã thực hiện đánh bóng từ công ty và nhập cửa mỗi domino năm 2021, hoặc vấp ngã nhẹ khi ra khỏi cửa, không có thời gian nào tốt hơn hiện tại để khởi động nút RESET ( ĐẶT LẠI ) mục tiêu của bạn.

Làm thế nào để khởi động RESET

Nói một cách đơn giản nhất, RESET là thời gian để xem lại các mục tiêu của chúng ta. Là khoảng thời gian mà mình ngồi xuống, nhìn lại những gì mình đã thực hiện, những gì chưa đạt được, và liệu những mục tiêu mà mình đặt ra ban đầu cho bản thân có còn hiệu lực hay không. (Và sẽ hoàn toàn ổn nếu không.) Khuôn RESET hoạt động như sau:

  • R (Reflect) : Suy xét về mình trong thời gian trước đây và quyết định tương lai của bạn
  • E (Evaluate) : Xem xét lại thứ tự ưu tiên phù hợp cho các bước để đạt được mục tiêu
  • S (Simplify) : Đơn giản hóa thay vì làm nó phức tạp hơn
  • E (Establish) : Hãy lập một kế hoạch để đạt được kết quả tốt nhanh nhất
  • T (Time): Đặt khung thời gian nhất định để đạt được kết quả nhanh hơn

👈🏻 Trang Chủ